ROUND PROFILE

ROUND PROFILE

Bạn đang quan tâm: ANTI GLARE PROFILE

Round profile là dòng đèn tròn của Sun lighting, chúng tôi có thể customize đường kính theo yêu cầu của dự án

* Size thân đèn: 02 size
* Đường kính từ 0.6m đến ....10m
* Độ hoàn màu > 90
* Màu sáng: có đủ màu
* Màu vỏ: sơn theo yêu cầu
* Dễ dàng lắp đặt
Thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ để nhận đủ tài liệu về nhóm này.

ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE

Bạn đang quan tâm ANTI GLARE PROFILE

ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE
ROUND PROFILE