N3/MINI SUPER SPOT

N3/MINI SUPER SPOT

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc hẹp

SL-COB03-N3/3W/ đường kính 40mm
SL-COB06-N3/6W/ đường kính 55mm
SL-COB09-N3/9W/ đường kính 65mm

Ứng dụng: khách sạn, nhà hàng...
Sản phẩm có độ chống chói tốt, kích thước siêu nhỏ và thẩm mỹ
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20.

N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc hẹp

N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT
N3/MINI SUPER SPOT