Eco spot

Eco spot

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc hẹp

SL-COB07-N6/ 7W/ đường kính 75mm
SL-COB10-N6/ 10W/ đường kính 85mm
SL-COB18-N6/ 18W/ đường kính110mm

Ứng dụng: Căn hộ, nhà hàng, trung tâm TM.
Sản phẩm có bề mặt thay đổi đa dạng hình dáng và màu sắc.
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20

Eco spot
Eco spot
Eco spot
Eco spot
Eco spot
Eco spot

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc hẹp

Eco spot
Eco spot
Eco spot
Eco spot
Eco spot