Đèn panel vuông

Đèn panel vuông

Bạn đang quan tâm: Linear/ Đèn văn phòng

Panel là loại đèn truyền thống, chuyên dùng cho các văn phòng, tuy nhiên chất lượng đèn và nguồn sáng mỗi thương hiệu khác nhau

* Kích thước đèn: 300x300, 600x600mm
* Gắn âm/nổi/thả
* Độ hoàn màu > 90
* Màu sáng: có đủ màu
* Dễ dàng lắp đặt
Thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ để nhận đủ tài liệu về nhóm này.

Đèn panel vuông
Đèn panel vuông
Đèn panel vuông
Đèn panel vuông
Đèn panel vuông

Bạn đang quan tâm Linear/ Đèn văn phòng

Đèn panel vuông
Đèn panel vuông
Đèn panel vuông
Đèn panel vuông