Đèn lon vuông

Đèn lon vuông

Bạn đang quan tâm: Đèn ốp trần / thả

SL-CS07S/7W/ kích thước: 55x120mm
SL-CS12S/12W/ kích thước: 75x95mm
SL-CS15S/7W/ kích thước: 75x140mm
SL-CS18S/12W/ kích thước: 95x150mm

Ứng dụng: nhà hàng, Trung tâm TM...
Sản phẩm có thiết kế dạng module, với nhiều phụ kiện khác nhau…

Đèn lon vuông
Đèn lon vuông
Đèn lon vuông
Đèn lon vuông
Đèn lon vuông

Bạn đang quan tâm Đèn ốp trần / thả

Đèn lon vuông
Đèn lon vuông
Đèn lon vuông
Đèn lon vuông