Đèn lon nổi tròn

Đèn lon nổi tròn

Bạn đang quan tâm: Đèn ốp trần / thả

SL-CS05R/5W/ Đường kính 55x100mm
SL-CS12R/12W/ Đường kính 75x130mm
SL-CS15R/15W/ Đường kính 95x150mm
SL-CS20R/20W/ Đường kính 115x160mm

Ứng dụng: nhà hàng, Trung tâm TM...
Sản phẩm có thiết kế dạng module, với nhiều phụ kiện khác nhau…

Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn

Bạn đang quan tâm Đèn ốp trần / thả

Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn
Đèn lon nổi tròn