ĐÈN ĐÔI LYNXA-2

ĐÈN ĐÔI LYNXA-2

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc hẹp

SL-COB10-N7/ 10W/ Kích thước 107x107mm
SL-COB20-N7/ 20W/ Kích thước 107x200mm


Ứng dụng: Căn hộ, nhà hàng, trung tâm TM.
Sản phẩm thiết kế dạng đơn và đôi, mặt vuông
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20

ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc hẹp

ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2
ĐÈN ĐÔI LYNXA-2