Đèn âm trần HC

Đèn âm trần HC

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc rộng

SL-HC08/8W/ đường kính 117mm
SL-HC12/12W/ đường kính 146mm

Ứng dụng: Căn hộ, nhà hàng, khách sạn
Sản phẩm đã phát triển đến năm thứ 8 và ổn định, tản nhiệt tốt, sáng dịu

Đèn âm trần HC
Đèn âm trần HC

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc rộng

Đèn âm trần HC