Đèn âm trần góc hẹp N2

Đèn âm trần góc hẹp N2

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc hẹp

SL-COB09-N2/ 9W/ đường kính 110mm
SL-COB10-N2/ 10W/ đường kính 110mm
SL-COB15-N2/ 15W/ đường kính 165mm
Ứng dụng: Nhà, Căn hộ....

Sản phẩm có kích thước phù hợp cho thay thế đèn cũ.
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20.

Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc hẹp

Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2
Đèn âm trần góc hẹp N2