Chống chói tốt

Chống chói tốt

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc hẹp

SL-COB05-N9/5W/ Đường kính 70mm
SL-COB07-N9/7W/ Đường kính 90mm
SL-COB12-N9/12W/ Đường kính 90mm
SL-COB15-N9/15W/ Đường kính 112mm

Ứng dụng: khách sạn, nhà hàng, Trung tâm TM
Sản phẩm thiết kế mới, hiện đại, chống chói tốt
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20.

Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc hẹp

Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt
Chống chói tốt