Chóa đen

Chóa đen

Bạn đang quan tâm: Đèn âm trần góc hẹp

SL-COB05-N9/5W/ Đường kính 70mm
SL-COB07-N9/7W/ Đường kính 90mm
SL-COB12-N9/12W/ Đường kính 90mm
SL-COB15-N9/15W/ Đường kính 112mm

Ứng dụng: khách sạn, nhà hàng, Trung tâm TM
Sản phẩm thiết kế mới, hiện đại, chống chói tốt
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20.

Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen

Bạn đang quan tâm Đèn âm trần góc hẹp

Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen
Chóa đen