ANTI GLARE 3

ANTI GLARE 3

Bạn đang quan tâm: ANTI GLARE PROFILE

Anti glare profile là dòng profile mới nhất từ Sun lighting, thiết kế khắc phục độ chói của đèn mà các mã thông thường mắc phải

* Đa dạng mẫu thiết kế: 30 mã hàng
* Mẫu thả/nổi/âm/góc...
* Độ hoàn màu > 90
* Màu sáng: có đủ màu
* Màu vỏ: sơn theo yêu cầu
* Dễ dàng lắp đặt
* Chiều dài lên đến 50m...
Thông tin chi tiết quý vị vui lòng liên hệ để nhận đủ tài liệu về nhóm này.

ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3

Bạn đang quan tâm ANTI GLARE PROFILE

ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3
ANTI GLARE 3