Giới thiệu

Dịch vụ hậu mãi

Không chỉ cung cấp sản phẩm mà luôn có dịch vụ kèm theo, và đó là

1.      Cập nhật catalog mới hàng năm

2.      Giới thiệu sản phẩm mới hàng tháng (qua email, web, fanpage...)

3.      Trưng bày sản phẩm

4.      Đọc bản vẽ và tư vấn qua email/điện thoại/skype

5.      Thực hiện file tư vấn gồm nhiều giải pháp để khách hàng lựa chọn

6.      File tư vấn luôn theo sát chủ đề thiết kế nhưng lựa chọn sản phẩm có mức giá thấp nhất

7.      Dịch vụ giao hàng đúng thời hạn

8.      Bảo hành sau bán hàng, thực hiện chu đáo và tròn trách nhiệm

Quý vị vui lòng liên hệ: 0903 677 630, info@sunlighting.vn