Round surface

Round surface

Others:: SURFACE

SL-CS05R/5W/ Đường kính 55x100mm
SL-CS12R/12W/ Đường kính 75x130mm
SL-CS15R/15W/ Đường kính 95x150mm
SL-CS20R/20W/ Đường kính 115x160mm

Ứng dụng: nhà hàng, Trung tâm TM...
Sản phẩm có thiết kế dạng module, với nhiều phụ kiện khác nhau…

Round surface
Round surface
Round surface
Round surface
Round surface

Others: SURFACE

Round surface
Round surface
Round surface
Round surface