Pendant 1

Pendant 1

Others:: SURFACE

SL-PD300/5W/ Đường kính 30x300mm
SL-PD500/5W/ Đường kính 30x500mm
SL-PD800/5W/ Đường kính 30x800mm

Ứng dụng: nhà hàng, phòng ăn….
Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, tinh tế, chống chói tuyệt đối, độ hoàn màu cao

Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1

Others: SURFACE

Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1
Pendant 1