N5-ANTI GLARE

N5-ANTI GLARE

Others:: COB DOWN LIGHT

SL-COB10-N5/10W/ đường kính 85mm

 

Ứng dụng phòng ngủ, phòng khách
Sản phẩm có độ chống chói tốt
Chúng tôi đã phát triển đến dòng sản phẩm thứ 20.

N5-ANTI GLARE
N5-ANTI GLARE
N5-ANTI GLARE
N5-ANTI GLARE

Others: COB DOWN LIGHT

N5-ANTI GLARE
N5-ANTI GLARE
N5-ANTI GLARE