Đèn thanh Covebar

Đèn thanh Covebar

Bạn đang quan tâm: Đèn tủ kệ

Đèn thanh 600mm
Eco-Cove600D, 7W, 45 độ, 220VAC

Ứng dụng: Gắn tủ kệ, trần giật cấp
Sản phẩm kinh tế dài 600mm, có khớp nối đèn-đèn.

Đèn thanh Covebar
Đèn thanh Covebar
Đèn thanh Covebar
Đèn thanh Covebar

Bạn đang quan tâm Đèn tủ kệ

Đèn thanh Covebar
Đèn thanh Covebar
Đèn thanh Covebar